Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT

UPPHANDLING

Upphandling är en av de viktigaste delarna i vårt arbete. Det är här vi skapar förutsättning för en hög patientsäkerhet genom strukturerade och goda upphandlingsrutiner, samt genom att standardisera hela processen så långt möjligt. Vår uppgift blir också att se till att det finns korrekt kompetens i hela processen för att skapa ett optimalt beslutsunderlag.

Hittar du bra länkar, har egna bra förslag på rutiner etc så är vi givetvis oerhört intresserade att få dem publicerade här så att vi alla kan hjälpas åt att på detta sätt optimera patiensäkerheten inom vården.

Som medlem kan du använda dig av filarkivet för att skicka in filer som våra webbmaster lägger ut på vår hemsida. Tänk även på den stora möjligheten som debattforum innebär för att dela tankar.

 

Tidigare Kongresser

Föreläsningar
presentationer etc.

Medlemskap

Varför bör ni bli
medlem i SAMTIT?

SAMTIT:s hemsida

Så här funkar den!
Filmer m.m

Kongresser

Datum för kommande SAMTIT kongresser

Tidigare Kongresser

Föreläsningar
presentationer etc.

Diskussionsforum

Bloggen har bytt namn
till Forum

SAMTIT:s hemsida

Så här funkar den!
Filmer m.m

Kongresser

Datum för kommande SAMTIT kongresser