Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT
Den 17 september är Världshälsoorganisationen WHO:s årliga patientsäkerhetsdag
17 september, 2020 SAMTIT

Den 17 september är Världshälsoorganisationen WHO:s årliga patientsäkerhetsdag

Kunskap om läkemedel och medicinteknik ökar patientsäkerheten

Den 17 september är Världshälsoorganisationen WHO:s årliga patientsäkerhetsdag. Patientsäkerhet omfattar en rad viktiga områden, varav tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter är ett. En del i Läkemedelsverkets arbete är att systematiskt samla in rapporter om biverkningar, olyckor och tillbud från sjukvård och patienter.
Myndigheten verkar för säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet, för en god läkemedelsanvändning samt för att medicintekniska produkter är säkra och lämpliga för sitt ändamål. En viktig förutsättning för att hålla en hög patientsäkerhet är att patienter och sjukvård har tillgång till aktuell kunskap om dessa produkter.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.

 

Kommentarer

För att dyka djupare i vårt innehåll kan du bli medlem eller logga in.