Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT

Dataskyddspolicy

Vad betyder GDPR för dig som medlem i SAMTIT?
Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Den ställer större krav på alla som hanterar personuppgifter. SAMTIT hanterar dina personuppgifter för ändamål som är kopplade till vår verksamhet.
De personuppgifter som GDPR gäller, är sådana som ensamt eller tillsammans med en annan uppgift kan identifiera dig som specifik person.

Vilka personuppgifter hanterar SAMTIT?
De personuppgifter som du lämnat vid ansökan om medlemskap i SAMTIT; namn, adress, telefon och e-post till arbetet samt yrke, sjukhus alternativt företag registreras och lagras i vårt medlemsregister.
SAMTIT har också de verksamhetsrelaterade personuppgifter som kan vara anmälningar till evenemang och tillhörande deltagarförteckningar. De uppgifterna kan hanteras i en extern databas. De raderas efter genomförd aktivitet.

Vilka personuppgifter hanterar SAMTIT?
Det är de personuppgifter som du lämnar vid din medlemsanmälan samt när du anmäler dig till våra kongresser.
Det är du som medlem som informerar om ändring av personuppgifter som adress, e-post mm.

Vad använder SAMTIT personuppgifterna till?
Alla personuppgifter används för de ändamål som ytterst styrs av SAMTIT:s stadgar och den av årsmötet beslutad verksamhetsplanen. Det kan t.ex. vara administration av medlemsregister, mailutskick samt bokning av event. Ett huvudsyfte för SAMTIT är även att alla medlemmar, efter inloggning, ska kunna ta del av varandras personuppgifter, för att kunna ta kontakt med varandra, ställa frågor och diskutera utifrån den enskilde medlemmens specialområde.

Vilka delar SAMTIT personuppgifter med?
I SAMTIT har varje medlem tillgång till ”sina” personuppgifter via www.samtit.nu och ”Min profil”. För övrigt delar vi medlemsnummer, namn och adress vid anmälan till event samt vid avisering av medlemsavgift.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas så länge ändamålet för uppgifterna kvarstår, det vill säga så länge som du är medlem. Information som behövs för bokförings- och arkivregler sparas enligt gällande regelverk. Personuppgifter som rör kongressverksamhet och liknande sparas bara till och med att verksamheten har genomförts.

Var kan jag vända mig om jag frågor och/eller synpunkter?
För att få svar kan du maila vår kontaktbrevlåda samtit.nu@gmail.com