Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT

Riksföreningen ”Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och -IT” är en frivillig sammanslutning för all inom vården anställd personal som ansvarar för medicin-teknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. All vårdanknuten personal räknas till kategori 1-medlemmar.

Till riksföreningen kan också leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer antagas. Denna kategori medlemmar räknas till kategori 2-medlemmar och äger tillträde enligt särskilda regler. Dessa regler beslutas av styrelsen.

Riksföreningen har att bevaka och främja sina medlemmars gemensamma intresse genom:

 • att medverka till att medicinsk teknik och informationsteknik utvecklas till gagn för hälso- och sjukvårdens framåtskridande.
 • att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområden.
 • att främja samarbete med andra riksföreningar, andra närstående organisationer, leverantörer, tillverkare och myndigheter.

Varför skall du bli medlem i SAMTIT?

Som vårdmedlem får Du tillgång till;

 • SAMTIT´s forum – lyssna in, kommentera och lägga upp egna inlägg inkl. material.
 • SAMTIT´s kompetenskortsunderlag, upphandlingsdokumentation m.m.
 • Länkar inom viktiga teknikområden.
 • Företagsnyheter från mer än 90 företagsmedlemmar.
 • Deltaga i SAMTIT kongress och utställning med fokus på teknik, utbildning, säkerhet och upphandling.
 • Egen kompetensutveckling via våra konferenser.
 • Föreläsningar från tidigare kongresser.
 • Vårdmedlemmars kontaktuppgifter, enkelt att hitta den du söker.
 • Företagsmedlemmars kontaktuppgifter och hemsidor.

 

Rätt till medlemskap

§4 Medlem av riksföreningen som kategori 1-medlem kan varje anställd bli, om hon/han arbetar inom riksföreningens verksamhetsområde/specialiteter. Leverantör, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer, kan erhålla medlemskap som kategori 2-medlemmar.Medlem kan tillhöra mer än en riksförening.

Ansökan om medlemskap
§5 Ansökan om medlemskap lämnas till riksföreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.

Medlemsavgiften är 100 Skr för 2021 – 2022.
Medlemsavgiften är personlig, dvs. betalas av den enskilde medlemmen.

§6 Medlemsavgift fastställs av riksföreningens årsmöte och skall betalas före första kvartalets utgång. Medlem som underlåter att betala medlemsavgiften utesluts ur riksföreningen av styrelsen och mister därmed sin personliga tillgång till nätverket med all dess information.

Varmt välkommen
SAMTIT:s styrelse

Riksföreningen ”Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och -IT” är en frivillig sammanslutning för all inom vården anställd personal som ansvarar för medicin-teknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden.
All vårdanknuten personal räknas till kategori 1-medlemmar.
Till riksföreningen kan också leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer antagas. Denna kategori medlemmar räknas till kategori 2-medlemmar och äger tillträde enligt särskilda regler. Dessa regler beslutas av styrelsen.
Riksföreningen har att bevaka och främja sina medlemmars gemensamma intresse genom:
att medverka till att medicinsk teknik och informationsteknik utvecklas till gagn för hälso- och sjukvårdens framåtskridande.
att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområden.
att främja samarbete med andra riksföreningar, andra närstående organisationer, leverantörer, tillverkare och myndigheter.

Varför skall vi bli företagsmedlem i SAMTIT?

Som företagsmedlem får ni tillgång till;

 • Lägga ut/länka egna företagsnyheter till mer än 600 medlemmar.
 • SAMTIT´s forum – lyssna in, kommentera och lägga upp egna inlägg inkl. material.
 • Föreläsningar från tidigare kongresser.
 • Vårdmedlemmars kontaktuppgifter, enkelt att hitta den du söker.
 • Mötes- och utställningsbesökare med fokus på teknik, utbildning, säkerhet och upphandling.
 • Egen kompetensutveckling via våra kongresser.
 • Länkar inom viktiga teknikområden.

Medlemskapet gäller för upp till fem medarbetare.

 • Ni kan själva administrera era kontaktuppgifter,
 • lägga till/byta ut vilka kollegor som skall ingå i medlemskapet.

 

Rätt till medlemskap

§4 Medlem av riksföreningen som kategori 1-medlem kan varje anställd bli, om hon/han arbetar inom riksföreningens verksamhetsområde/specialiteter.
Leverantör, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer, kan erhålla medlemskap som kategori 2-medlemmar.
Medlem kan tillhöra mer än en riksförening.

Ansökan om medlemskap
§5 Ansökan om medlemskap lämnas till riksföreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.

Medlemsavgiften är 5000 Skr för 2021-2022
§6 Medlemsavgift fastställs av riksföreningens årsmöte och skall betalas före första kvartalets utgång. Medlem som underlåter att betala medlemsavgiften utesluts ur riksföreningen av styrelsen och mister därmed sin personliga tillgång till nätverket med all dess information.

Varmt välkommen
SAMTIT:s styrelse

Tidigare Kongresser

Föreläsningar
presentationer etc.

Medlemskap

Varför bör ni bli
medlem i SAMTIT?

SAMTIT:s hemsida

Så här funkar den!
Filmer m.m

Kongresser

Datum för kommande SAMTIT kongresser

Tidigare Kongresser

Föreläsningar
presentationer etc.

Diskussionsforum

Bloggen har bytt namn
till Forum

SAMTIT:s hemsida

Så här funkar den!
Filmer m.m

Kongresser

Datum för kommande SAMTIT kongresser