Välkommen till Samtit
Här presenteras medicintekniska nyheter, artiklar, avvikelser, bruksanvisningar, länkar, kongressinformation, utbildningsmateriel och annat viktigt material inom medicinsk teknik. Hjälp till att bygga upp nätverket genom att själv deltaga i debatten!
 
Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen.
  
Har du frågor rörande ditt medlemskap?
 
 SAMTIT kongress 2014
5 - 7 maj på Infra City
i Upplands Väsby


Program 2014
 
Abstracts till föreläsningarna finns på
arrangemangsidan och i Samtitappen
 
SAMTIT kongress 2015
Välkommen till Malmö 22-24/4
på Slagthuset.
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
Datum för kommande
SAMTITkongresser
 

2016  27-29/4

2017  3-5/5

2018  25-27/4


 
Vill du publicera material på vår hemsida?

Senaste nytt
2014-09-19
Kurs i medicinteknisk säkerhet  Akademiska sjukhuset anordnar kurs i medicinteknisk säkerhet den 25-26 november 2014   Läs mer »
Senaste nytt
2014-09-16
Identifiering av patientrisker med infusionspumpar  Läkemedelsverket har sammanställt en rapport efter genomförd probleminventering av infusionspumpar som används vid vätske- och läkemedelsbehandling av patienter på sjukhus.   Läs mer »
Senaste nytt
2014-05-30
10:e Medicinteknikdagarna 14-16 oktober  Vad som gör evenemanget speciellt är att det kombineras med IFMBE:s Nordisk-Baltiska konferens med svenska MTF:s (Svensk Förening för Medicinsk Teknik & Fysik) årliga nationella möte i medicinsk teknik.   Läs mer »
Senaste nytt företag
2014-11-17
3 december arrangerar Medirum Ljusets Dag i Malmö  Vi tittar på olika funktioner på operationslampor så som ljusintensitet, färgtemperatur och autofokus samt hur vi kan optimera ljusergonomi för personalen vid öppen kirurgi. Vi får uppleva ergonomiskt ljus som förbättrar ljusförhållandena för både .....    Läs mer »
Senast blogg
2014-08-06
Lån av medicinteknisk utrustning till djurförsök  Paul Rosenlöf    Läs mer »
Senast blogg
2014-05-15
Nybyggnation av op-salar  Ulriqa Edin    Läs mer »

Vad är SAMTIT

Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell.
 
Varför bli medlem?
Vård och företagsmedlem
 

Bli medlem
Vårdanknuten personal
Gå till anmälan
 
Leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer.
Gå till anmälan

 

SAMTIT  styrelse  
tackar för stort
engagemang och
härliga möten
på Infra city  
 _____________