Välkommen till Samtit
Här presenteras medicintekniska nyheter, artiklar, avvikelser, bruksanvisningar, länkar, kongressinformation, utbildningsmateriel och annat viktigt material inom medicinsk teknik. Hjälp till att bygga upp nätverket genom att själv deltaga i debatten!
 
Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen.
  
Har du frågor rörande ditt medlemskap?
 
SAMTIT kongress 2015
22-24 april på Slagthuset i Malmö


Preliminärt program 2015


Över 500 deltagare är nu anmälda!

Anmälan till SAMTIT 2015! 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
Datum för kommande
SAMTITkongresser
 

2016  27-29/4

2017  3-5/5

2018  25-27/4


 
Vill du publicera material på vår hemsida?

Senaste nytt
2015-03-30
Medlemsavgift  På årsmötet vid SAMTITs kongress 2014 togs ett beslut att sänka medlemsavgiften   Läs mer »
Senaste nytt
2015-03-11
SAMTIT med på Medtech´s 100 lista  Glädjande att SAMTIT´s strävan att göra skillnad nu även har inneburit att vi finns med på MedTech MAGAZINE´s maktlista.   Läs mer »
Senaste nytt
2015-02-25
Kurser i regelverkför MTP och gassäkerhet  Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it på Akademiska sjukhuset bjuder in till kurs i Regelverk för medicintekniska produkter 18-19 mars och kurs i grundläggande Medicinsk gassäkerhet 16 april.   Läs mer »
Senaste nytt företag
2015-03-11
Glidescope nyheter  GlideScope® Titanium videolaryngoskopsblad har blivit tunnare och starkare än någonsin. Den nya lågprofildesignen är lättviktig och strömlinjeformad och erbjuder bättre manövrerbarhet och arbetsutrymme för rutinmässiga och komplicerade intuberingar.    Läs mer »
Senast blogg
2015-03-27
Köpa begagnad diatermiapparat  Anders Good    Läs mer »
Senast blogg
2015-03-24
Flödesenheter syrgas/luft/lustgas  Ida Mellvé    Läs mer »

Vad är SAMTIT

Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell.
 
Varför bli medlem?
Vård och företagsmedlem
 

Bli medlem
Vårdanknuten personal
Gå till anmälan
 
Leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer.
Gå till anmälan

 

SAMTIT styrelse
önskar er alla varmt
välkomna till Slagthuset
och Malmö 22-24/4 2015
 _____________