Välkommen till Samtit
Här presenteras medicintekniska nyheter, artiklar, avvikelser, bruksanvisningar, länkar, kongressinformation, utbildningsmateriel och annat viktigt material inom medicinsk teknik. Hjälp till att bygga upp nätverket genom att själv deltaga i debatten!
 
Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen.
  
Har du frågor rörande ditt medlemskap?
 
SAMTIT kongress 2015
22-24 april på Slagthuset i Malmö


Program 2015


SAMTIT kongress 2015
640 deltagare och 91 utställare!


 
          
 
 
Datum för kommande
SAMTITkongresser
 

2016  27-29/4

2017  3-5/5

2018  25-27/4


 
Vill du publicera material på vår hemsida?

Senaste nytt
2015-11-13
Föreskrifterna SOSFS 2015:12 om utredning av vårdskador återkallas  Socialstyrelsen har den 5 november beslutat att återkalla föreskrifterna om utredning av vårdskador. Syftet är att se över hur regelverket kan förtydligas så att utredningarna kan göras på ett mer ändamålsenligt sätt.   Läs mer »
Senaste nytt
2015-11-13
ECRI Institute´s TOP 10 HEALTH TECHNOLOGY HAZARDS FOR 2016  Nu finns ECRI´s lista över vad de ser som sin top 10 listan över medicintekniska risker för 2016 tillgänglig på SAMTIT´s sida.   Läs mer »
Senaste nytt
2015-10-15
Medicinska appar ska följa regelverkets krav för att vara säkra  Läkemedelsverket uppmanar användare av medicinska appar att kontrollera att dessa är CE-märkta.   Läs mer »
Senaste nytt företag
2015-10-06
Jeffrey Mitchell – Medirum AB  Vi hälsar Jeffrey Mitchell välkommen till Medirum AB. Jeffrey kommer arbeta med försäljning i Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg & Östergötland.    Läs mer »
Senast blogg
2015-10-14
Astotherm vätskevärmare  Eva Odén    Läs mer »
Senast blogg
2015-08-13
Säkerhetssidan är omgjord  Jan Åkerling    Läs mer »

Vad är SAMTIT

Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell.
 
Varför bli medlem?
Vård och företagsmedlem
 

Bli medlem
Vårdanknuten personal
Gå till anmälan
 
Leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer.
Gå till anmälan

 

SAMTIT styrelse
önskar er alla varmt
välkomna till Infra City
Upplands Väsby 
den 27-29/4 2016
 _____________