Välkommen till Samtit
Här presenteras medicintekniska nyheter, artiklar, avvikelser, bruksanvisningar, länkar, kongressinformation, utbildningsmateriel och annat viktigt material inom medicinsk teknik. Hjälp till att bygga upp nätverket genom att själv deltaga i debatten!
 
Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen.
  
Har du frågor rörande ditt medlemskap?
 
SAMTIT kongress 2016
27-29 april på InfraCity Upplands Väsby

    
    645 deltagare och 99 utställare
    Program 2016


SAMTIT kongress 2015
640 deltagare och 91 utställare!

 
          
 
 
Datum för kommande
SAMTIT kongresser
 

2017  03-05/5

2018  25-27/4

2019  08-10/5

2020  22-24/4

2021  21-23/4

2022  04-06/5


 
Vill du publicera material på vår hemsida?

Årets tävlingsbidrag
Klicka här (Obs! Kräver inloggning)

Senaste nytt
2016-05-11
Medicinsk teknik för vårdpersonal  OBS! Sista anmälningsdatum 15/5. Uppdragsutbildning av Uppsala universitet -institutionen för kirurgiska vetenskaper, i samarbete med Akademiska sjukhuset - Medicinsk teknik.    Läs mer »
Senaste nytt
2016-05-02
Vinnare av Medirums lotteri på Samtit 2016  blev....   Läs mer »
Senaste nytt
2016-05-01
Välkomna till SAMTIT kongress 2017 i Malmö  Vi avslutade sedvanlig med att meddela platsen för nästa kongress och vi ses igen i Malmö på Slagthuset den 3-5 maj. Stort tack till alla utställare, deltagare och föreläsare   Läs mer »
Senaste nytt företag
2016-03-08
Medirum förvärvar Medical-verksamheten hos Mediatec Solutions Sweden AB  Som ett led i vår strävan att bli en bättre och mer komplett totalleverantör av Medicinska rum, har vi idag skrivit ett avtal om ett övertagande av Medical-verksamheten på Mediatec.    Läs mer »
Senast blogg
2016-04-26
Ambulansbår för transport av pediatriska patienter  Alexander Halvorsen    Läs mer »
Senast blogg
2016-04-20
Hur åka från Uppsala till Infracity?  Magnus Grabski    Läs mer »

Vad är SAMTIT

Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell.
 
Varför bli medlem?
Vård och företagsmedlem
 

Bli medlem
Vårdanknuten personal
Gå till anmälan
 
Leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer.
Gå till anmälan

   
 
    SAMTIT styrelse
     önskar välkomna till
     Infra City 2016

 _____________