Välkommen till Samtit
Här presenteras medicintekniska nyheter, artiklar, avvikelser, bruksanvisningar, länkar, kongressinformation, utbildningsmateriel och annat viktigt material inom medicinsk teknik. Hjälp till att bygga upp nätverket genom att själv deltaga i debatten!
 
Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen.
  
Har du frågor rörande ditt medlemskap?
 
SAMTIT kongress 2016
27-29 april på InfraCity Upplands VäsbySAMTIT kongress 2015
640 deltagare och 91 utställare!

 
          
 
 
Datum för kommande
SAMTIT kongresser
 

2017  03-05/5

2018  25-27/4

2019  08-10/5

2020  22-24/4

2021  21-23/4

2022  04-06/5


 
Vill du publicera material på vår hemsida?

Senaste nytt
2016-01-27
SAMTIT kongress 2016 - efter 2 dagar över 50 utställare anmälda  Det är oerhört glädjande att det redan är så många som anmält sig till SAMTIT kongress 2016. Idag en vecka efter att vi öppnade anmälan är 63 utställare och mer än 250 deltagare anmälda.    Läs mer »
Senaste nytt
2016-01-20
Nu är Anmälan till SAMTIT 2016 öppnad  Nu kan du gå in på vår hemsida och anmäla dig till SAMTIT kongress 2016. Du hittar anmälningssidan under fliken Arrangemang. Varmt välkomna till Infra City i Upplands Väsby   Läs mer »
Senaste nytt
2016-01-18
Utbildning MTP i vården – ansvar och krav  Sista anmälningsdag: 4 mars 2016. Kursens syfte: Att ge en orientering om de regelverk och det ansvar som är knutet till medicintekniska produkter, samt ge sökvägar till information om dessa frågor.   Läs mer »
Senast blogg
2016-02-04
Intubationsvagn  Anders Lindgren    Läs mer »
Senast blogg
2016-02-04
      Läs mer »

Vad är SAMTIT

Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell.
 
Varför bli medlem?
Vård och företagsmedlem
 

Bli medlem
Vårdanknuten personal
Gå till anmälan
 
Leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer.
Gå till anmälan

   
 
    SAMTIT styrelse
     önskar välkomna till
     Infra City 2016

 _____________