Välkommen till Samtit
Här presenteras medicintekniska nyheter, artiklar, avvikelser, bruksanvisningar, länkar, kongressinformation, utbildningsmateriel och annat viktigt material inom medicinsk teknik. Hjälp till att bygga upp nätverket genom att själv deltaga i debatten!
 
Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen.
  
Har du frågor rörande ditt medlemskap?
 
SAMTIT kongress 2015
22-24 april på Slagthuset i Malmö

Preliminärt program 2015

Anmälda utställare den 19/2


Anmälan till SAMTIT 2015! 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
Datum för kommande
SAMTITkongresser
 

2016  27-29/4

2017  3-5/5

2018  25-27/4


 
Vill du publicera material på vår hemsida?

Senaste nytt
2015-02-25
Kurser i regelverkför MTP och gassäkerhet  Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it på Akademiska sjukhuset bjuder in till kurs i Regelverk för medicintekniska produkter 18-19 mars och kurs i grundläggande Medicinsk gassäkerhet 16 april.   Läs mer »
Senaste nytt
2015-02-16
Välkomna till Medicinteknik i Skåne 2015  Med konferensen Medicinteknik i Skåne vill vi ge deltagarna möjligheter att skapa kontaktytor och få kunskap om medicinteknisk forskning och utveckling i regionen. Konferensen riktar sig till aktörer inom akademi, sjukvård och företag.   Läs mer »
Senaste nytt
2015-02-13
Riskhantering tillämpad på medicintekniska IT-nätverk  Utbildning i MTF´s regi den 13 - 14 april 2015 Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Stockholm   Läs mer »
Senaste nytt företag
2015-02-13
AccuVein AV 400 venskanner  AccuVein AV 400 venskanner hjälper dig att identifiera de bäst användbara venerna    Läs mer »
Senast blogg
2015-02-07
Medlemsprojekt 2015  Ulriqa Edin    Läs mer »
Senast blogg
2015-01-20
MR-övervakning  Emma Delin    Läs mer »

Vad är SAMTIT

Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell.
 
Varför bli medlem?
Vård och företagsmedlem
 

Bli medlem
Vårdanknuten personal
Gå till anmälan
 
Leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer.
Gå till anmälan

 

SAMTIT styrelse
önskar er alla varmt
välkomna till Slagthuset
och Malmö 22-24/4 2015
 _____________