Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT
Prevent lanserar stöd för bra IT-miljöer
1 november, 2017 SAMTIT

Prevent lanserar stöd för bra IT-miljöer

Prevents webbverktyg ”Inför rätt IT” vänder sig till för företag som ska utveckla eller köpa in nya IT-lösningar. Verktyget är kostnadsfritt. ”Inför rätt IT” är tänkt att underlätta företagens arbetsmiljöarbete kring IT-lösningar.

– Målet var att skapa ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att ta hänsyn även till arbetsmiljöaspekter i IT-arbetet. Genom att koppla ihop forskning och praktiskt stöd vad gäller arbetsmiljö och IT kan vi nu hjälpa företag att hjälpa sig själva till bättre arbetsmiljö i utveckling och upphandling av IT-lösningar, säger Prevents projektledare Fredrik Beskow.

Materialet består av tre delar: faktatexter om IT och arbetsmiljö, checklistor som hjälper användaren att göra riskbedömningar och åtgärdsplaner samt scenarier med exempel på vanliga problem och situationer som kan uppstå när man utvecklar och inför nya IT-lösningar.

Faktatexterna tar bland annat upp vilket ansvar ledningen har, hur man värderar olika risker och vad man bör tänka på när man inför nya IT-lösningar. Checklistorna hanterar ämnen som nulägesanalys, kravställning, införande, förbättringsarbete och supportfrågor. De olika scenarierna ger inte bara exempel på problem och situationer som kan uppstå – varje scenario innehåller även en beskrivning av vad lagen säger och tips på hur man kan komma tillrätta med eventuella problem.

Till webbverktyget ”Inför rätt IT”

Till Prevent.se
Kontakt
Fredrik Beskow, projektledare på Prevent: 08-402 02 05
Christine Törnquist, kommunikatör på Prevent: 08-402 02 39

Fakta
I arbetsgruppen som utvecklat verktyget ingår Bengt Sandblad, professor emeritus i människa/datorinteraktion vid Uppsala Universitet, Anna-Lisa Osvalder, biträdande professor i Människa-maskinsystem vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och Jonas Söderström, användbarhetsexpert på InUse. Arbetet har skett i samverkan med Prevents ägare: Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

 

 

Källa: IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

Kommentarer

För att dyka djupare i vårt innehåll kan du bli medlem eller logga in.