Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT
Kurs i medicinteknisk säkerhet 7-8 november 2017
6 oktober, 2017 SAMTIT

Kurs i medicinteknisk säkerhet 7-8 november 2017

Plats: Akademiska sjukhuset, medicinsk teknik

Nästa kurstillfälle: 7-8 november 2017

Kursens syfte
Att ge grundläggande kunskaper och säkerhetstänkande kring användandet av medicintekniska produkter, elsäkerhet, gassäkerhet och förebyggande av olycksfall.

Kursen vänder sig till
Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och laboratoriepersonal som arbetar med medicintekniska produkter.

Anmälan

Kommentarer

För att dyka djupare i vårt innehåll kan du bli medlem eller logga in.