Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT

25-27 April

SAMTIT Kongress 2018

Svenska Mässan i Göteborg

Årets Bästa utställning!

Årets kongress lägger fokus på patientsäkerhet, IT och ny teknik, flera av föreläsningarna kommer ha inriktning ny- och ombyggnation.
Vi ser fram emot en spännande och innovativ utställning med många och varierade utställare och givande diskussioner.

Boka paket Kongressinfo Hitta hit