Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT

Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag, vårdpersonal som biträder verksamhetschefen med ansvaret för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom dessa ansvarsområden samt MT-ingenjörer.

Föreningsinfo

Nytt i forumet

  • Upphandling av spoldesingektorer20 timmar, 2 minuter sedan
  • Hjärtspark20 timmar, 43 minuter sedan

SAMTIT kongress 2018

ANMÄLAN – DAGGÄSTER


Återblick på SAMTIT Kongress 2017?

Program SAMTIT kongress 2017

Tidigare Kongresser

Föreläsningar
presentationer etc.

Medlemskap

Varför bör ni bli
medlem i SAMTIT?

Nya hemsidan

Så här funkar den!
Filmer m.m

Kongresser

Datum för kommande SAMTIT kongresser

Tidigare Kongresser

Föreläsningar
presentationer etc.

Diskussionsforum

Bloggen har bytt namn
till Forum

Nya hemsidan

Så här funkar den!
Filmer m.m

Kongresser

Datum för kommande SAMTIT kongresser