Välkommen till Samtit
Här presenteras medicintekniska nyheter, artiklar, avvikelser, bruksanvisningar, länkar, kongressinformation, utbildningsmateriel och annat viktigt material inom medicinsk teknik. Hjälp till att bygga upp nätverket genom att själv deltaga i debatten!
 
Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen.
  
Har du frågor rörande ditt medlemskap?
 
 SAMTIT kongress 2014
5 - 7 maj på Infra City
i Upplands Väsby

 
 Anmälan öppnad!
 
Program 2014
 
Abstracts till föreläsningarna finns på
arrangemangsidan och i Samtitappen

 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
Datum för kommande
SAMTITkongresser

2015  22-24/4

2016  27-29/4

2017  3-5/5

2018  25-27/4


 
Vill du publicera material på vår hemsida?

Senaste nytt
2014-03-07
Användaren i fokus - 13 tillsynsområden under 2014  Läkemedelsverket publicerar idag planer för 13 tillsynsområden för 2014. Planerna innehåller en presentation av respektive tillsynsområdes förutsättningar och arbetsmetoden för tillsynen.   Läs mer »
Senaste nytt
2014-01-15
Nu är anmälan till SAMTIT kongress 2014 öppnad     Läs mer »
Senaste nytt
2013-11-27
The 2014 Top 10 Health Technology Hazards List is Here!  Nu kan vi åter ta del av ECRI Institute säkerhets tänk! Ta del av Top 10 tekniska risker för 2014 från ECRI Institute    Läs mer »
Senaste nytt företag
2014-04-11
Medidyne har utökat sin produktportfölj!  Vi ser fram emot ert besök i vår monter under Samtit Infracity    Läs mer »
Senast blogg
2014-04-09
Trådlös scanner inne på opsal?  Ulriqa Edin    Läs mer »
Senast blogg
2014-03-27
Percutan CO2mätning  Leif Kindlund    Läs mer »

Vad är SAMTIT

Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell.
 
Varför bli medlem?
Vård och företagsmedlem
 

Bli medlem
Vårdanknuten personal
Gå till anmälan
 
Leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer.
Gå till anmälan

 

SAMTIT  styrelse  
önskar 
god
fortsättning
på 2014
 _____________