Välkommen till Samtit
Här presenteras medicintekniska nyheter, artiklar, avvikelser, bruksanvisningar, länkar, kongressinformation, utbildningsmateriel och annat viktigt material inom medicinsk teknik. Hjälp till att bygga upp nätverket genom att själv deltaga i debatten!
 
Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen.
  
Har du frågor rörande ditt medlemskap?

 
SAMTIT kongress 2017
3 - 5 maj på Slagthuset i Malmö


SAMTIT kongress 2016
27-29 april på InfraCity Upplands Väsby

    
    645 deltagare och 99 utställare
    Program 2016


SAMTIT kongress 2015
640 deltagare och 91 utställare!

 
          
 
 
Datum för kommande
SAMTIT kongresser
 

2018  25-27/4

2019  08-10/5

2020  22-24/4

2021  21-23/4

2022  04-06/5


 
Vill du publicera material på vår hemsida?

Årets tävlingsbidrag
Klicka här (Obs! Kräver inloggning)

Senaste nytt
2016-10-20
Risk för snabb batteriurladdning hos implanterade defibrillatorer  Nyheten är hämtad från Läkemedelsverket.   Läs mer »
Senaste nytt
2016-10-07
Nyheter i den kommande lagstiftningen LOU LUF  Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial som ger en överblick över nyheterna i de nya direktiven.   Läs mer »
Senaste nytt
2016-09-28
Medicinsk teknik för vårdpersonal  Kursen ges på kvarts fart under vårterminen 2017 av Uppsala universitet -institutionen för kirurgiska vetenskaper, i samarbete med Akademiska sjukhuset - Medicinsk teknik. OBS! Sista anmälningsdatum 1 november.    Läs mer »
Senaste nytt företag
2016-03-08
Medirum förvärvar Medical-verksamheten hos Mediatec Solutions Sweden AB  Som ett led i vår strävan att bli en bättre och mer komplett totalleverantör av Medicinska rum, har vi idag skrivit ett avtal om ett övertagande av Medical-verksamheten på Mediatec.    Läs mer »
Senast blogg
2016-10-01
Mixer till Optiflow  Lars Jönsson    Läs mer »
Senast blogg
2016-10-01
      Läs mer »

Vad är SAMTIT

Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell.
 
Varför bli medlem?
Vård och företagsmedlem
 

Bli medlem
Vårdanknuten personal
Gå till anmälan
 
Leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer.
Gå till anmälan

   
 
    Välkomna tillbaka
     från semestern 
    SAMTIT styrelse
 _____________