Välkommen till Samtit
Här presenteras medicintekniska nyheter, artiklar, avvikelser, bruksanvisningar, länkar, kongressinformation, utbildningsmateriel och annat viktigt material inom medicinsk teknik. Hjälp till att bygga upp nätverket genom att själv deltaga i debatten!
 
Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen.
  
Har du frågor rörande ditt medlemskap?
 
SAMTIT kongress 2015
22-24 april på Slagthuset i Malmö

Mer info om kongressen kommer
i januari-2015

 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
Datum för kommande
SAMTITkongresser
 

2016  27-29/4

2017  3-5/5

2018  25-27/4


 
Vill du publicera material på vår hemsida?

Senaste nytt
2014-11-26
ECRI Institute´s TOP 10 HEALTH TECHNOLOGY HAZARDS FOR 2011  Nu finns ECRI´s lista över vad de ser som sin top 10 listan över medicintekniska risker för 2015 tillgänglig på SAMTIT´s sida.   Läs mer »
Senaste nytt
2014-09-19
Kurs i medicinteknisk säkerhet  Akademiska sjukhuset anordnar kurs i medicinteknisk säkerhet den 25-26 november 2014   Läs mer »
Senaste nytt
2014-09-16
Identifiering av patientrisker med infusionspumpar  Läkemedelsverket har sammanställt en rapport efter genomförd probleminventering av infusionspumpar som används vid vätske- och läkemedelsbehandling av patienter på sjukhus.   Läs mer »
Senaste nytt företag
2014-11-17
3 december arrangerar Medirum Ljusets Dag i Malmö  Vi tittar på olika funktioner på operationslampor så som ljusintensitet, färgtemperatur och autofokus samt hur vi kan optimera ljusergonomi för personalen vid öppen kirurgi. Vi får uppleva ergonomiskt ljus som förbättrar ljusförhållandena för både .....    Läs mer »
Senast blogg
2014-12-11
Patientnära filter.  Kerstin Winberg    Läs mer »
Senast blogg
2014-12-05
Blod-vätskevärmare till små barn  Ida Mellvé    Läs mer »

Vad är SAMTIT

Svensk Användareförening för Medicinsk Teknik och -IT är en frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell.
 
Varför bli medlem?
Vård och företagsmedlem
 

Bli medlem
Vårdanknuten personal
Gå till anmälan
 
Leverantörer, tillverkare samt företrädare för deras intresseorganisationer.
Gå till anmälan

 

SAMTIT  styrelse  
tackar för stort
engagemang och
härliga möten
på Infra city  
 _____________